about-banner

Bireysel Seanslar

Her bir seans, yaşamını zorlaştıran blokajları kaldırmak ve yaşam enerjisinin özgürce sağlıklı akışını sağlamak üzere, kendi kişisel ihtiyaçlarına yönelik olarak oluşturulur. Nefes Terapisi çalışması, meditasyon ve her bir seansta vücudun farklı yerlerinde oluşan blokajların açılması, çalışmanın temelini oluşturur.
Bireysel terapi seansları paylaşım ile başlar, bedeninin tanımlanması ile devam eder. Bu tanımlama, hayattaki korkularını, nelere ’dur’ dediğini anlamana yardımcı olur.

Seanslar esnasında beden hafızan bioenerjetik çalışmalarla hareketlendirilip, unutmuş olduğun duygu ve hisler tekrar harekete geçirilir. Nefesin uyandırdığı farkındalığa güvenirsen doğal, özgür çocuk nefesini tekrar hissetmeye, nefeslemeye başlarsın .Yaptığın rutin hareketlerin ve alışkanlıkların yarattığı davranış biçimlerinden uzaklaşır, bir başka deyişle hayatını renklendirir, farklı tatlar katarsın.
Kendinle barışık olmaya, kendine güvenmeye başlarsın.

Bir seans yaklaşık 1 saat 45 dakika sürer.

Tek seansla bile bedeninde ve nefesinde bir ‘farkındalık’ hissedersin. Bedenin nefes ile buluşur.

Grup Çalışmaları

Olağanüstü yüksek bir enerjinin parçası olmak için Nefes Terapisi, Temel Yaşam Danışmanlığı ve Kalp Meditasyonu Terapisi teknikleri uygulanır.

Grup çalışmaları fiziksel ve duygusal olarak müthiş bir rahatlama, neşe ve yenilenme yaratır. Modern yaşamın hepimizin hayatında oluşturduğu zorluklar, stres, bazen ümitsizlik ya da depresyon, topluluğun oluşturduğu güçlü enerji eşliğinde iç barış ve iyilik duygusuyla yer değiştirir.

Kurumsal Seanslar

İş hayatının sorunlarıyla boğuşurken bireysel yaşamı ve ilişkilerindeki çıkmazlara çözüm arayan ancak vakit darlığı yaşayan profesyonellere Skype ya da telefon üzerinden de verilebilen seminerlerde; Nefes Terapisi, Temel Yaşam Danışmanlığı ve Kalp Meditasyonu Terapisi teknikleri kullanılır.

Kurumlara grup seansları olarak da verilen seminerler, kurum içerisinde barış dolu bir atmosferde ekip çalışması yürütmek, verimliliği arttırmak, iş hayatının stresiyle başa çıkmayı becerebilen, sorumlu ve kendine güvenli çalışanlardan oluşan bir çalışma ortamı yaratmak üzere tasarlanır.